Paranju theeratha daanam nimitham with lyrics & Download MP3

Paranju theeratha daanam nimitham with lyrics & Download MP3

Paranju theeratha daanam nimitham
Daivathinu sthothram – ente
Enniyal theeratha nanmakal orthu
daivathinu sthothram

Krupayal krupayal Daivathin krupayal
dayayaal dayayaal Daivathin dayayaal

Naashakaramaya kuzhiyl ninnum
Kuzhanja chettil ninnum kara kayatty
Kristhu enna paaramel niruthiyatho
Daivakrupayaal Daivakrupayaal

Shreshtakaramaya padavikalkkayi
Nirnnaya prakaaram thirenjeduthu
Nithyajeeva paathayil urappichatho
Daivakrupayaaal Daivakrupayaal

Download MP3