Nalloru desham with lyrics & Download MP3

Nalloru desham with lyrics & Download MP3

 

Download MP3

Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam
Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam

Avide nam parkum
Avide nam parkum
Nithya’maya vasam
Nithya’maya vasam
Avide nam kellkum
Avide nam kellkum
Hallelujah geetham
Hallelujah geetham

Avide nam parkum
Avide nam parkum
Nithya’maya vasam
Nithya’maya vasam
Avide nam kellkum
Avide nam kellkum
Hallelujah geetham

Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam
Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam

Annu nammall padum
Annu nammall padum
Santhoshathin geetham
Santhoshathin geetham
Annu nammal kanum
Annu nammal kanum
Swargeeya sawbhagyam

Annu nammall padum
Annu nammall padum
Santhoshathin geetham
Santhoshathin geetham
Annu nammal kanum
Annu nammal kanum
Swargeeya sawbhagyam

Nalloru desham
Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam
Oru shaswatha bhavanam

Kashttathayum illa
Kashttathayum illa
Kannuneerathilla
Kannuneerathilla
Lokamavidilla
Lokamavidilla
Dhukamavidilla
Dhukamavidilla

Kashttathayum illa
Kashttathayum illa
Kannuneerathilla
Kannuneerathilla
Lokamavidilla
Lokamavidilla
Dhukamavidilla
Dhukamavidilla

Nalloru desham
Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam
Oru shaswatha bhavanam

Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam
Nalloru desham
Ethra sundhara desham
Namuku yeshu orukum
Oru shaswatha bhavanam

നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം
നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം

അവിടെ നാം പാർക്കും
അവിടെ നാം പാർക്കും
നിത്യമായവാസം
നിത്യമായവാസം
അവിടെ നാം കേൾക്കും
അവിടെ നാം കേൾക്കും
ഹല്ലേലുയ്യാ ഗീതം

നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം
നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം

അന്നു നമ്മൾ പാടും
അന്നു നമ്മൾ പാടും
സന്തോഷത്തിൻ ഗീതം
സന്തോഷത്തിൻ ഗീതം
അന്നു നമ്മൾ കാണും
അന്നു നമ്മൾ കാണും
സ്വർഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യം

അന്നു നമ്മൾ പാടും
അന്നു നമ്മൾ പാടും
സന്തോഷത്തിൻ ഗീതം
സന്തോഷത്തിൻ ഗീതം
അന്നു നമ്മൾ കാണും
അന്നു നമ്മൾ കാണും
സ്വർഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യം

നല്ലൊരു ദേശം
നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം

കഷ്ടതയും ഇല്ല
കഷ്ടതയും ഇല്ല
കണ്ണുനീരതില്ല
കണ്ണുനീരതില്ല
രോഗമവിടില്ല
രോഗമവിടില്ല
ദുഃഖമവിടില്ല
ദുഃഖമവിടില്ല

കഷ്ടതയും ഇല്ല
കഷ്ടതയും ഇല്ല
കണ്ണുനീരതില്ല
കണ്ണുനീരതില്ല
രോഗമവിടില്ല
രോഗമവിടില്ല
ദുഃഖമവിടില്ല
ദുഃഖമവിടില്ല

നല്ലൊരു ദേശം
നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം

നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം
നല്ലൊരു ദേശം
എത്ര സുന്ദര ദേശം
നമുക്ക് യേശു ഒരുക്കും
ഒരു ശാശ്വത ഭവനം