Kandiduka nee kalvary krushil with lyrics & Download MP3

Kandiduka nee kalvary krushil with lyrics & Download MP3

1. Kandidugaa nee kaalvarikrooshil
Karthanaam Yeishu ninakku veindi
Paabavum shaabavum roagavum chumannu
Nirmala rudhiram chorinjidunney

Ee Dheiva sneihathey aganyamaakkalley ninney
Puthranaakkidum avagaasham nalguvaan

2. Swarggeeya mahima aagavey vedinju
Swarggathil ninnidhaa thaanirangi
Swarggathil Thannoadu iruthiduvaanaai
Swarggasthan ninakkaai heenanaayallo

3. Adippinaraal nee saukhyam praabichidaan
Eiga jaadhaneishu thagarkkappettu
Iniyum roagiyaai paarthiduvaanalla
Yeishuvey noakki nee sugham praabikka

4. Goalgoadha malameil kayaridunney Naadhan
Krooshum chumalil chumannu kondu
Ninney veendeduppaan ninnayum sahichu
Poayidum kaazhcha nee kandiduga

5. Paabam ariyaatha Parishudhaneishu nin
Paabangal akhilavum chumannu kondu
Paadhaganey poal thoongidunney idhaa
Parishudhanaakki ninney swarggey cheirkkuvaan

6. Kaalvari krooshil maranam-aaswadhichu
Dhushttanaam saathaantey thala thagarthu
Jeyathin ghoasham dhwanikkunnavidey
Jeyichu naamum vaanidumallo

Download MP3