Parushudhathmave varika with lyrics & Download MP3

Parushudhathmave varika with lyrics & Download MP3

Parushudhathmave varika
Parama krupavaram tharika
Amitha belam tharum nin abhishekam
Agathikalkkaruluka sadhayam

Bhinnatha vedinju njagal
Onnay varunnitha
Nalla phalangal nalkam
Nallathay njangal valaram
Samabhavanayil thiru sabha pularan
Sakalarum onakam
Sarvesha nin thiru krupa threnam
Sadhayam njangalkkay

Sathyavum neethiyum pularam
Shanthy varam nedam
Snehathin prabha koodan
Sevayil munneram
Nin thiru raajyam neethiyum njanagl
Nirnnayam thedidum
Nalkuka nanmakal njangalil naadha
Nalla krupavarangal

Download MP3