Parama pithave namaskaram with lyrics

Parama pithave namaskaram with lyrics

 

Parama pithave namaskaram
Daiva kumara namaskaram
Parishudhathmave namaskaram
Thriyeka Daivame namaskaram

Parama pithave namskaram
Parishudha parane namaskaram
Thiru vachanathal sakalavum cheytha
Vallabha deva namaskaram

Deva kumara namaskaram
Neethidivakara namaskaram
Dharaniyil naranay avatharichavanam
Divya rekshakara namaskaram

Parishudhathmave namaskaram
Parama salguruve namaskaram
Arupiyay adiyaar hrudhayathil vasikkum
Aaswasa predhane namaskaram

Thriyeka Daivame namaskaram
Sarva lokadhipa namaskaram
Devadhi deva divya dayalo
Sthothram sada thava namaskaram

പരമ പിതവെ നമസ്കാരം
ദൈവ കുമാരാ നമസ്കാരം
പരിശുദ്ധാത്മാവേ നമസ്കാരം
ത്രിയേക ദൈവമേ നമസ്കാരം

പരമ പിതാവേ നമസ്കാരം
പരിശുദ്ധ പരനേ നമസ്കാരം
തിരുവചനത്താൽ സകലവും ചെയ്ത
വല്ലഭ ദേവാ നമസ്കാരം;-

ദേവ കുമാരാ നമസ്കാരം
നീതി ദിവാകരാ നമസ്കാരം
ധരണിയിൽ നരനായവതരിച്ചവനാം
ദിവ്യരക്ഷാകരാ നമസ്കാരം;-

പരിശുദ്ധാത്മാവേ! നമസ്കാരം
പരമ സത്ഗുരുവേ നമസ്കാരം
അരുപിയായടിയാർ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും
ആശ്വാസപ്രദനേ നമസ്കാരം;-

ത്രിയേക ദൈവമേ! നമസ്കാരം
സർവ്വ ലോകാധിപാ നമസ്കാരം
ദേവാധിദേവാ ദിവ്യ ദയാലോ
സ്തോത്രം സദാ തവ നമസ്കാരം;-