Nilavilikka naam nilavilikka with lyrics & Download MP3

Nilavilikka naam nilavilikka with lyrics & Download MP3

Nilavilikka naam nilavilikka
ezhunnettu nilavilika
rakkalangalil yamarambhathil
ezhunnettu nilavilika (2)

1 Unarnniduka sodharare
kannuneerin marupadikai
hannayin dhaivam haagarin dhaivam
kannuneeril velippedume (2)

2 Pakarnniduka mana’muruki
vellam pole karthan sannidhe
vazhi thalekal thalarnnirikum
paithangalkai nilavilika (2)

3 Gethasamane poovanamathil
yeshu naathan nilavilipol
ullam thakarnnu kannu niranju
bharathode nilavilika (2)

4 Karmelil malamukalil
Ealiyavin prarthanapol
Muzham kaalil thala thaazhthy
Viswasathal nilavilika

Download MP3