Kanunnu njan yahil with lyrics & Download MP3

Kanunnu njan yahil with lyrics & Download MP3

Kanunnu njan yahil
Enikasrayamayoru saswatha para

Susthira-manasan avanumen yahil
Asrayamveikukil anudinam nathan
Kathidumavane nal sosthathayode
Parthivanavan thiru karangalilennum

Kunnukal akalum van parvatha nirayum
thannidam vittu pinmari ennalum
neengukillavan daya ennil ninnathupol
nilanilkum samadhana niyamavum nithyam

Jolikilumavan kopam kshena neram mathram
nilanilkum presadamo jeevandyatholam
vasikilum nilavili ravilen koode
udikume ushasathil aananda gosham

Cheivathillavan nammal papathinothapol
Prethibhalam arulunnilakruthyangal genichum
vanami bhoovil ninnuyarnniripp athupol
paran daya bhaktharmel valiyathu thane

Vazhuthedathavanenne karangalil kathu
niruthum than mahimayil savidhathil nathan
kalankamatt ananda poornnathayode
bhavikatte mahathwam angavanennum amen

Download MP3