Enthu nallor sakhi yeshu with lyrics & Download MP3

Enthu nallor sakhi yeshu with lyrics & Download MP3

 

Enthu nallor sakhi yeshu
Paapa dhukham vahikkum
Ellam Yeshuvodu chennu
Chollidumbol than kelkkum
Nombaramere sahichu
samadhanagl nashtam
Ellam Yeshuvodu chennu
Chollidayka nimitham

Kashtam shodhanakal undo
Ivvidha dhukhangalum
Leshavum adhairyam venda
Chollam Yeshuvodellam
Dhukham sarvam vahikkunna
Mithram mattarumundo
Ksheenamellam ariyunna
Yeshuvodu chollidam

Undo bharam belaheenam
Thumbangalum samghyam
Rekshakam allayo sanketham
Yeshuvodariyikkam
Mithrangal nindikkunnundo
Poy cholleshuvodellam
Ullam kayyil eeshan kaakkum
Angundashwamellam

എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു
പാപ ദുഃഖം വഹിക്കും
എല്ലാം യേശുവോടു ചെന്നു
ചൊല്ലീടുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കും
നൊമ്പരം ഏറെ സഹിച്ചു
സമാധാനങ്ങൾ നഷ്ടം
എല്ലാം യേശുവോടു ചെന്നു
ചൊല്ലീടായ്ക നിമിത്തം

കഷ്ടം ശോധനകളുണ്ടോ
എവ്വിധ ദുഃഖങ്ങളും
ലേശവും അധൈര്യം വേണ്ടാ
ചൊല്ലാം യേശുവോടെല്ലാം

ഉണ്ടോ ഭാരം ബലഹീനം
തുമ്പങ്ങളും അസംഖ്യം
രക്ഷകനല്ലോ സങ്കേതം
യേശുവോടറിയിക്കാം

ദുഃഖം സർവ്വം വഹിക്കുന്ന മിത്രം മറ്റാരുമുണ്ടോ
ക്ഷീണമെല്ലാം അറിയുന്ന യേശുവോടു ചൊല്ലീടാം

മിത്രങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ?
പോയ് ചൊല്ലേശുവോടെല്ലാം
ഉള്ളം കയ്യിലീശൻ കാക്കും
അങ്ങുണ്ടാശ്വാസമെല്ലാം

Download MP3