Enne tharunnu nin sevakkai with lyrics & Download MP3

Enne tharunnu nin sevakkai with lyrics& Download MP3

Enne tharunnu nin sevakkai
Muttum tharunnu nin velakkai

Nadha choriyename
Nin agni choriyename
Ninakkai erivan
Ninakkai sobhippan

Ayakka enne
Pokam ninakkai
Vayalil paniyam
Koythu theeruvolam
Vayalil paniyam
Jeevan pokuvolam
Vayalil paniyam
Rektha saakhi aakuvolam
Vayalil paniyam
Jeevan pokuvolam

Download MP3