Darsanam thannu Daiva puthran with lyrics & Download MP3

Darsanam thannu Daiva puthran with lyrics & Download MP3

Darsanam thannu Daiva puthran
Sneha sparsanam thannu parishudhiyil
Athmavil akatahril agni prekashamay
Aathma prevahamay maary

Athu vare athu vare ariyathirunnu
Athma sparshathil modham
Athu vare athu vare kelkkathirunnu
Athma naadathin naadam
Naadam Naadam aaaa…aaa….aa..
Athama shakthiyay agniyay vannu
Avahichu nin antharathmavil

Athu vare athu vare paadathirunnu
Athma daanathin geetham
Athu vare athu vare parayathirunnu
Athmavu thanna daanam
Daanam Daanam aaa……aaaa….aa…
Daiva daanamay shakthiyay vannu
Sweekarichu en antharathmavil

Download MP3