Aaradhikumpol viduthal with lyrics & Download MP3

Aaradhikumpol viduthal with lyrics & Download MP3

1 Aaradhikumpol viduthal
Aaradhikumpol saukhyam
Deham dehi athmavil samadhana santhosham
Daanamai naathan nalkidum

Prarthikkam athmavil
aaradhikam karthane
nallvan avan vallabhan
viduthal ennum prapikam

2 Maduthu pokathe prarthikam
Viswaasathode prarthikam
Neethimante prarthana sradayulla prarthana
Bhalikum rogiku saukyamai

3 Yachippin ennal labhikkum
Annweshippin kandethum
Muttuvin thurakum swoargathin kalavara
Prapikam ethrayo nanmakal

Download MP3