Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham with lyrics

Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham with lyrics Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham (2) Elliayaykku nalkiyorabhishekam Elisha vangiyorabhishekam Athmavil abhishekam ennil nireyatte Vachanam ghoshikkan abhishekam Nin namam paduvan abhishekam Rogangal mattuvan abhishekam Viswasa shakthi than abhishekam Thinmaye shasikkan abhishekam Sathane bendhikkan abhishekam